Πώς να δημιουργήσετε κουπόνια στο Woocommerce

Δημιουργήστε εύκολα εκπτωτικά κουπόνια για τους πελάτες του eshop σας με το Woocommerce.

Συνδεθείτε στον πίνακα ελέγχου διαχειριστή WordPress και από εκεί στο Woocommerce και επιλέγουμε Ρυθμίσεις.

Βρίσκουμε τη καρτέλα Γενικά όπου επιλέγουμε την επιλογή Ενεργοποίηση της χρήσης κουπονιών και τέλος πατάμε Αποθήκευση Αλλαγών έτσι ώστε να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές που κάναμε.

Δημιουργία κουπονιού:

  1. Από το μενού επιλογών επιλέγουμε ΜάρκετινγκΚουπόνια
  1. Κάνουμε κλικ στη επιλογή προσθήκη κουπονιού για να δημιουργήσουμε ένα νέο κουπόνι.
  1. Συμπληρώνουμε το πεδίο Κωδικός κουπονιού με το κωδικό που θα πρέπει ο πελάτης να πληκτρολογήσει για για να ισχύει η έκπτωση, και σε περίπτωση που θέλουμε συμπληρώνουμε κάποιες επιπλέον πληροφορίες στο πεδίο περιγραφή.

4. Έπειτα στο πλαίσιο Δεδομένα κουπονιού υπάρχουν τρεις νέες επιλογές Γενικά, Περιορισμός Χρήσης και Όρια χρήσης.

Γενικά

Τύπος έκπτωσης:

  • Έκπτωση επί τοις εκατό: Εδώ έχουμε ένα ποσοστό έκπτωσης σε όλο το καλάθι, π.χ. 20%.
  • Σταθερή έκπτωση στο καλάθι: Δηλαδή για οποιαδήποτε αγορά το ποσό έκπτωσης θα είναι το ίδιο, π.χ. 10€.
  • Σταθερή έκπτωση προϊόντος: Έχω μια σταθερή έκπτωση σε συγκεκριμένα προϊόντα.

Τιμή κουπονιού: Σε αυτό το πεδίο συμπληρώνουμε την αξία του κουπονιού μας.

Να επιτρέπεται η δωρεάν αποστολή:Επιλέγουμε αυτό το κουτί αν θέλουμε το κουπόνι μας να παρέχει δωρεάν αποστολή.

Ημερομηνία λήξης κουπονιού: Συμπληρώνουμε την ημερομηνία μέχρι την οποία θέλουμε να ισχύει το κουπόνι.

Περιορισμός χρήσης

Ελάχιστο ποσό κατανάλωσης: Αυτό το πεδίο σας επιτρέπει να ορίσετε το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για τη χρήση αυτού του κουπονιού.

Μέγιστο ποσό κατανάλωσης: Αυτό το πεδίο σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το μέγιστο ποσό που επιτρέπεται κατά τη χρήση του κουπονιού.

Ατομική χρήση μόνο: Επιλέγουμε αυτό το κουτί αν θέλουμε το κουπόνι να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα κουπόνια.

Εξαίρεση των προϊόντωv σε προσφορά: Επιλέγουμε αυτό το κουτί αν το κουπόνι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε προϊόντα σε προσφορά.

Προϊόντα: Σε αυτό το πεδίο συμπληρώνουμε τα προϊόντα που πρέπει να είναι στο καλάθι για να ισχύει το κουπόνι ή όσον αφορά τις “εκπτώσεις προϊόντων” ποια προϊόντα έχουν έκπτωση.

Εξαίρεση προϊόντων: Συμπληρώνουμε τα προϊόντα στα οποία το κουπόνι δεν θα εφαρμοστεί ή δεν μπορούν να είναι στο καλάθι έτσι ώστε η καθορισμένη έκπτωση καλαθιού να εφαρμοστεί.

Κατηγορίες προϊόντων: Συμπληρώνουμε τις κατηγορίες προϊόντων που θέλουμε να εφαρμοστεί η έκπτωση του κουπονιού.

Εξαίρεση κατηγοριών: Συμπληρώνουμε τις κατηγορίες προϊόντων στις οποίες το κουπόνι δεν θα εφαρμοστεί ή δεν μπορούν να είναι στο καλάθι έτσι ώστε η καθορισμένη έκπτωση καλαθιού να εφαρμοστεί.

Επιτρεπόμενες διευθύνσεις email: Συμπληρώνουμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την έκπτωση.

Όρια χρήσης

Όριο χρήσης ανά κουπόνι: Σε αυτό το πεδίο συμπληρώνουμε πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιήθει το κουπόνι πριν ακυρωθεί.

Όριο χρήσης ανά χρήστη: Επιλέγουμε πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας πελάτης το κουπόνι.Η επιλογή χρησιμοποιεί είτε το email χρέωσης των πελατών, είτε το ID των συνδεδεμένων χρηστών για να κάνει καταμέτρηση των κουπονιών.

Μόλις τελειώσουμε με τις ρυθμίσεις μας πατάμε Δημοσίευση και το κουπόνι μας είναι έτοιμο για χρήση.

Comments are closed.