Δημιουργία Logo & Branding

Περιγραφή

Το σημαντικότερο στοιχείο μιας επιχείρησης, μιας εταιρείας, μιας ομάδας, οργάνωσης είναι η ταυτότητα και ο χαρακτήρας. Εμείς σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να ξεχωρίσετε, με ένα brand μοναδικό που να αντιπροσωπεύει τους στόχους και το όραμά σας. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή μοντέρνων και περίτεχνων logo για σας, πάντα στα πρότυπα των απαιτήσεων, της ιδιότητας και της φιλοσοφίας που σας περιβάλλει, ώστε να κερδίζετε εντυπώσεις. Τα βήματα που ακολουθούμε περιλαμβάνουν ένα zoom meeting μαζί σας, παράδοση 3 αρχικών consepts, διορθώσεις πάνω στο consept της προτίμησής σας και παράδοση του λογοτύπου.

 

The plan:

-3 Αρχικά concepts​

-Απεριόριστες διορθώσεις στο τελικό concept​

-Πλήρης Οδηγός του Brand ​

-Μοναδικό Λογότυπο​

-Custom Γραμματοσειρές & Μοτίβα​

-Custom Φίλτρα Φωτογραφιών​

-Eπαγγελματική κάρτα (+50€)​

-Παρουσίαση σε PowerPoint (+80€)​

-Τemplate προσφορών σε Word (+20€)​