Η κατασκευή ιατρικής ιστοσελίδας έχει γίνει βασικό χαρακτηριστικό για ένα σύγχρονο ιατρείο.
Η Codnext Software αναλαμβάνει την κατασκευή ιατρικών ιστοσελίδων και τις προσαρμόζει σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 

Υπηρεσίες

Design

Google Analytics

Responsive

Βελτιστοποίηση Seo

Blog

Λογότυπο

Online Ραντεβού

BASIC

Unique Design

Google Analytics & Search Console: ✔️

Responsive: ✔️

Βελτιστοποίηση SEO: Basic

Blog: ✔️

Λογότυπο:

Online Ραντεβού:

599€

Ενδιαφέρομαι
PRO

Unique Design

Google Analytics & Search Console: ✔️

Responsive: ✔️

Βελτιστοποίηση SEO: Pro

Blog: ✔️

Λογότυπο: ✔️

Online Ραντεβού: ✔️

990€

Ενδιαφέρομαι

Κάθε ιατρική ιστοσελίδα που κατασκευάζουμε έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: